tirsdag 7. desember 2010

MILJØPROFIL

Bra for planeten
Å bruke deler fra biler på nytt er kanskje det reneste formen for resirkulering. Ikke vil du bare forhindre ett fjell av deler havne på søppelfyllingen, men du vil også redusere produksjon av nye deler. Dette sparer energi og resurser og reduserer samtidig den skadelige effekten det har på miljøet og produsere disse delene.

Bra for din lommebok
Du vil begrense kostnadene betydelig på reparasjoner på ditt kjøretøy, uten at det går på bekostning av kvaliteten, når du bruker "grønne deler". Som regel vil kostnadene bli nærmest halvparten av nye deler.

Bra for din bil
Du kan være trygg for at de delene du kjøper passer ditt kjøretøy. Ganske enkelt fordi de delene du kjøper er laget for din bil.

Miljøbehandling
Bransjen har strenge krav til behandling av miljøfarlige stoffer. Alle farlige væsker som kommer under kategorien ”spesialavfall” blir tappet av og forskriftsmessig oppbevart. Det blir hentet av vår miljø samarbeidspartner som er godkjent mottak av spesialavfall.